War-Galin ku socota dadka ay u kiraysanyihiin Guryaha, Kaalmaha iyo Bakhaarada Dawladdu Leedahay